COMMITTEE APPOINTMENTS – 2022


ARRANGEMENTS *Yutaka Yagi, JGW (No.11)
**David Ingram, PM (No.13)
AUDIT *Yoshiyuki Miyauchi, PM (No.1)
AWARDS *Joel A. Encarnacion, DGM (No.9)
**Earl Smith, SGW (No.20)
CHARITY *Nobukazu Yokote, PM (No.10)
CHARTERS & BY-LAWS *Donald K. Smith, PGM (No.20)
CHILDREN'S FESTIVAL *Takayoshi G. Azuma, PM (No.2)
**Satoru L. Harano, PM (No.2)
CREDENTIALS *Kunihiko Tauchi, PM (No.22)
FRATERNAL RELATIONS *Yoshio Washizu, PGM (No.11)
**Norihiro Inomata, PGM (No.1)
GRIEVANCE *Robert H. Koole, PGM (No.20)
INVESTMENT & FINANCE *Kenzo Hirata, PM (No.3)
JURISPRUDENCE *Joedie J. Poole, PGM (No.13)
LIBRARY *Shinya Takeda, PGM (No.11)
MASONIC EDUCATION *Richard A. Smith, PM (No.2)
PUBLIC RELATIONS *Norihiro Inomata, PGM (No.1)
RETURNS *Masanori Sagara, SGL (No.1)
RITUAL (ENGLISH) *Richard A. Smith, PM (No.2)
RITUAL (JAPANESE) *Yasunobu Kiyota, PM (No.11)
STATE OF THE CRAFT *Takahiro Watanabe, PM (No.3)
TEMPLE *Shinya Takeda, PGM(No.11)
TRANSLATION *Taiki Ogawa, PM (No.1)
**Munehisa Suzuki (No.1)
YOUTH ACTIVITIES *Satoru Harano, PM (No.2)
* Chairman ** Co-Chairman

RELIEF


チャリティー活動

ADDRESS/住所

Tokyo Masonic Center
4-1-3 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo 105-0011

〒105-0011
東京都港区芝公園4-1-3

↑ PAGE TOP