GRAND INSPECTORS 2021


Far East Lodge No. 1 Earl Smith, JGW
Tokyo Masonic Lodge No. 2 Yoshiyuki Miyauchi, PM
Square and Compass Lodge No. 3  Donald K. Smith, PGM
Torii Masonic Lodge No. 6 Yasunobu Kiyota, PM
Nippon Lodge No. 9 Robert T. Bugawan, PM
Aomori Lodge No. 10 Yutaro Suzuki, PM
Tokyo Yuai Lodge No. 11 Kunihiko Tauchi, PM
Sagamihara Lodge No. 13 Shinya Takeda, PGM
Kokusai Lodge No. 15 Ramonchito T. San Agustin, PM
Kintai Lodge No. 16 Hirotaka Ito, PM
Teikoku Lodge No. 19 Kentetsu Iramina, PM
Yokosuka Lodge No. 20 Takashi Tsujii, PM
De Molay-Land Lodge No. 22 Atsushi Takahashi, PGM
Kyoto Mikado Lodge No. 23 Coogan Nishikawa, PM
Himiko Lodge No. 24 Manolito M. Manipula, PM
Shonan Lodge U.D. Joel A. Encarnacion, SGW
Osaka Lodge U.D. Tomoyoshi Hayama, PM

RELIEF


チャリティー活動

ADDRESS/住所

Tokyo Masonic Center
4-1-3 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo 105-0011

〒105-0011
東京都港区芝公園4-1-3

↑ PAGE TOP