GRAND INSPECTORS 2019


Far East Lodge No. 1 RWB Earl Smith, JGW
Tokyo Masonic Lodge No. 2 VRB Yoshiyuki Miyauchi, PM
Square and Compass Lodge No. 3  MWB Donald K. Smith, PGM
Torii Masonic Lodge No. 6 WB Yasunobu Kiyota, PM
Nippon Lodge No. 9 WB Robert T. Bugawan, PM
Aomori Lodge No. 10 WB Yutaro Suzuki, PM
Tokyo Yuai Lodge No. 11 WB Kunihiko Tauchi, PM
Sagamihara Lodge No. 13 MWB Shinya Takeda, PGM
Kokusai Lodge No. 15 WB Ramonchito T. San Agustin, PM
Kintai Lodge No. 16 MWB Yoshiharu Shimokawa, PGM
Teikoku Lodge No. 19 WB Kunio Taira, PM
Yokosuka Lodge No. 20 WB Takashi Tsujii, PM
De Molay-Land Lodge No. 22 MWB Atsushi Takahashi, PGM
Kyoto Mikado Lodge No. 23 WB Coogan Nishikawa, PM
Himiko Lodge No. 24 WB Manolito M. Manipula, PM

RELIEF


チャリティー活動

ADDRESS/住所

Tokyo Masonic Center
4-1-3 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo 105-0011

〒105-0011
東京都港区芝公園4-1-3

↑ PAGE TOP